Tünde


Mint gyorsan elenyésző, röpke fény,
Úgy villan lényedben kéken fönn a tél,
Úgy hiszed, a szerelmet egy almafa alatt leléd?
Őrizd hát és egy szép napon valóban elér! 

Zsófia


A régi görögök benne látták a bölcsességet,
Később becéző keze lett Ady Endrének,
És hát ő volt Szinyei titokzatossága,
Mikor mezőn ült, fák előtt, lila ruhában. 

Balázs

Bár megfejtetlen az eredete,
De ha hirtelen, akkor hűbele,
Emléknapján a keresztbe tett gyertyák,
A torkunkat a bajtól megoltalmazzák. 

Pál

A termetében kicsi,
A fordultában nagy,
S aki őt meg nem érti,
Azt bizony otthagy! 

Ágnes

Eredendően szűziesen szemérmes,
Mégis a napja a férjjövendölésnek,
Ha érkezése együtt jár nagy hideggel,
Vince lesz majd az, ki engesztel. 

Antal

A latin időkben egy nemzetségnek volt a névadója,
Majd Gödöllőn hercegek sorának is eképpen szóltak,
Tamburásként a Villa Negrának volt a lakója,
De legismertebb, mint a szegények oltalmazója. 

Veronika

A görögök a haját az égbolton fedezték fel,
Rómában a győzelmet hozót róla nevezték el,
Hasznát vették a keresztúton a kendőjének,
Így fordították aztán tévesen igaz képnek.

Ádám

Az ember, aki biz a földből való,
Kosztümében nincs rajta takaró,
S mikor így szólították: hol vagy?
Éppen elbújt egy alkalmas bokorban. 

Tamás

Ikernek indult ő valamikor régen,
Majd arról ismerték, hogy nem hitt a szemének,
Ám miután ujjait helyezte azokra a sebekre,
Többé nem rázta fejét hitetlenkedve. 

Judit

A könyvében az a hősies történet szól róla,
Melyben megigézte vezérét Nabukodonozornak,
Megmentve ez által a hadakkal körbevett városát,
Manapság polgárként vitt győzelemre jó néhány huszárt. 

Ferenc

Olasz nyelven azt jelenti, hogy francia,
Mégis így volt ismert a leghíresebb hazánkfia,
Ha város, akkor a kilencedik a sorban,
Ám a második lakott a vörös toronyban. 

Katalin

Ősrégi tapasztalat szerint, amikor ő kopog,
Akkor a Karácsony minden bizonnyal tocsog,
Egykoron ötven bölcs szállt vele vitába,
De nem jelenthettek akadályt a tisztának.

Erzsébet

Szemérmetes, ha Fejenagynak párja,
Ám ha függő, átível Pestről Budára,
A második áll élén a nemzetközösségnek,
És hát Istennek ő maga az esküvése. 

Márton

A hadak istenéhez tartozó legény,
Ki ebből adódóan izgága és merész,
A ludak hajdan elárulták búvóhelyét,
Így hát nem veti meg belőlük a pecsenyét. 

Károly

Vannak, kik mindjárt a turullal hozzák hírbe,
Mások szerint szimplán legény a jelentése,
Legnagyobb viselője egy császárrá lett frank,
A legmókásabbat pedig magával vonszolja Frakk. 

Marianna

Az óceán legmélyéhez a nevét adta,
Franciaországnak allegorikus alakja,
Kezdete az Isten bárányának anyja,
De a végét már a nagyanyjáról kapta.

Zsír

Köztudottan könnyűszerrel kenhető,
Kosztolni kocából, kacsából készíthető,
Kurrens kifejezés kedvünket keltőkre,
Kártyajátékként közismert különben.

Szeptember

Bár nevének jelentése hetedik,
Mára úgy ismerjük, mint kilencedik,
Ő viszi a gyerekeket az iskolába,
S indítja a szőlőt a présházba. 

Kétszer kettő néha három

Három nyúl szaladt keresztül a napsütötte réten,
Mikor két apa és két fiú járt épp azon a vidéken,
Szegény hosszúfülűeket gyorsan puskavégre kapták,
Hogyan vitt haza mégis egy-egy tapsit minden vadász? 

Kulcs

Zár nélkül a világon semmi értelme,
Ki könnyelmű, ott lábtörlő a rejteke,
Lényegi része sikernek és rejtélynek,
Gyakran violinnal kezdődik az ének.

Tükör

Egy sima felület az egész,
Arra való, hogy belenézz,
És megfordítva nézheted,
Honnan a fény ráesett.

Víz

A létedhez nélkülözhetetlen,
Legtöbb belőle van a testedben,
Ám ha több jön belőle a vártnál,
Megmutatja, ki az úr a háznál!